Intézze ügyeit elektronikusan! Segítség az elektronikus ügyintézés használatához
Elektronikus ügyintézés Kisdombegyház Község Önkormányzatánál

Pályázatok

 

A projekt címe: Energetika felújítás Kisdombegyházon
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00043
Kedvezményezett neve: Kisdombegyház Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Szerződött támogatás összege: 60 000 024 forint
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2023.01.15.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31
Kisdombegyház Község Önkormányzata eredményesen pályázott a TOP_Plusz-
2.1.1-21 kódjelű „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívására. A „Energetika felújítás Kisdombegyházon” című projekt a 2021-2027-es
programozási időszak keretében valósul meg, 60 millió forint európai uniós vissza
nem térítendő támogatás segítségével.
A fejlesztéssel érintett ingatlan rendezettek, hiszen az ingatlan Kisdombegyház
Község Önkormányzatának tulajdonában van
A főbb, tervezett energetikai fejlesztések:
A főbb, tervezett energetikai fejlesztések
o teljes homlokzati hőszigetelés
o födém szigetelése
o nyílászárók cseréje
o fűtési rendszer és a kapcsolódó gépészet korszerűsítése
Jelen projekt keretében a kisdombegyházi Közösségi Ház épületének energetikai
korszerűsítése valósul meg. A fejlesztéssel érintett épület a mai kor energetikai
követelményeinek nem felel meg. Az épület jelenlegi besorolása “JJ”
(kiemelkedően rossz), a korszerűsítés után azonban már “CC” (korszerű)
minősítéssel fog rendelkezni.
A projekt megvalósításával az épület racionálisabb energiagazdálkodása valósul meg,
amely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátásának csökkentését szolgálja.
A lakosság részéről is támogatott a Közösségi Ház épületének energetikai
korszerűsítése, hiszen a felszabaduló források (korábbi energiaköltségek) más
tevékenységek finanszírozását segítik elő, valamint pozitív példát állítanak a lakosság
elé környezettudatosság, illetőleg a hatékony energiafelhasználás vonatkozásában.
A projekt konzorciumban kerül megvalósításra. A konzorcium tagjai Kisdombegyház
Község Önkormányzata és a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal, utóbbi a
projekt megvalósítása során projektmenedzsmenti feladatokat lát el.

Kedvezményezett neve: Kisdombegyház Község Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi közutak fejlesztése Kisdombegyházán
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00021
Fejlesztés tárgya, célja: Jelen fejlesztés Kisdombegyház település belterületi Hunyadi utca
útburkolatának kiépítését tartalmazza. A beruházással érintett utca földút, ezért indokolt
szilárd burkolattal történő ellátása.
Szerződött támogatás összege: 41.000.001,- Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
Az önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége az önkormányzati tulajdonú közutak
korszerűsítése, felújítása.
Jelen fejlesztés keretében Kisdombegyház település belterületi Hunyadi utca útburkolatának
kiépítését tartalmazza. A beruházással érintett utca földút, ezért indokolt szilárd burkolattal
történő ellátása.
Az utca önkormányzati tulajdonban van. A Hunyadi utcában a kissé kötött talajú földúton
csapadékos időben nehézkes a közlekedés. A mélyebben kijárt szakaszokon előfordul, hogy
megáll a víz az úton. Az útszakasz jellemző forgalmát főként a helyi lakosok járművei, illetve
a mezőgazdasági járműveik adja.
A fejlesztés hozzájárul a biztonságos közlekedés megteremtéséhez, a településkép
javításához, továbbiakban a közszolgáltatást nyújtó létesítmények biztonságosabb és
könnyebb megközelíthetőségéhez, összességében a belterületi úthálózat minőségének
javulásához.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

 

1. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása-2019 MFP-KKE/2019

2. Orvosi rendelők fejlesztése-2020 MFP-HAR/2020

3.Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 MFP/UHK/2021

4. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2021; MFP-TFB/2021

Energetikai pályázat „KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉGHÁZA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA”
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00028
A szerződött támogatás összege: 60 814 568 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10.31.
Projekt leírás
Energetikai pályázat Piaci terület kialakítása Kisdombegyházán
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00036
A szerződött támogatás összege: 43.614.126 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezének dátuma: 2020.02.10.
Projekt leírás