Intézze ügyeit elektronikusan! Segítség az elektronikus ügyintézés használatához
Elektronikus ügyintézés Kisdombegyház Község Önkormányzatánál

Sajtóközlemény

Battonya vezetésével összefogott 7 település és 1 civil szervezet, hogy a helyi közösségek
számára – a helyi lakosok bevonásával – olyan előre mutató és megerősítő programokat
szervezzenek, amelyek hosszú távon biztosítják a helyi igényekre alapozott közösségi
együttműködést és fejlődést. A fejlesztés teljes mértékben vissza nem térítendő európai uniós
támogatásból valósult meg, amelynek összege 51,41 millió forint. A projekt 2019. január 1-én
indult és 2023. augusztus 28-án zárult. Minden tervezett esemény megvalósult a 7 településen.

Teljes közlemény letöltés: zaro_sajtokozlemeny