Intézze ügyeit elektronikusan! Segítség az elektronikus ügyintézés használatához
Elektronikus ügyintézés Kisdombegyház Község Önkormányzatánál

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00021

Kedvezményezett neve: Kisdombegyház Község Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi közutak fejlesztése Kisdombegyházán
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00021
Fejlesztés tárgya, célja: Jelen fejlesztés Kisdombegyház település belterületi Hunyadi utca
útburkolatának kiépítését tartalmazza. A beruházással érintett utca földút, ezért indokolt
szilárd burkolattal történő ellátása.
Szerződött támogatás összege: 41.000.001,- Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
Az önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége az önkormányzati tulajdonú közutak
korszerűsítése, felújítása.
Jelen fejlesztés keretében Kisdombegyház település belterületi Hunyadi utca útburkolatának
kiépítését tartalmazza. A beruházással érintett utca földút, ezért indokolt szilárd burkolattal
történő ellátása.
Az utca önkormányzati tulajdonban van. A Hunyadi utcában a kissé kötött talajú földúton
csapadékos időben nehézkes a közlekedés. A mélyebben kijárt szakaszokon előfordul, hogy
megáll a víz az úton. Az útszakasz jellemző forgalmát főként a helyi lakosok járművei, illetve
a mezőgazdasági járműveik adja.
A fejlesztés hozzájárul a biztonságos közlekedés megteremtéséhez, a településkép
javításához, továbbiakban a közszolgáltatást nyújtó létesítmények biztonságosabb és
könnyebb megközelíthetőségéhez, összességében a belterületi úthálózat minőségének
javulásához.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.